Druga sjednica radne grupe za analizu podzakonskih akata DIK-a 14. juna

0

RADNA GRUPA ZA ANALIZU PODZAKONSKIH AKATA DRŽAVNE IZBORNE KOMISIJE I DEFINISANJE PREDLOGA ZA UNAPREĐENJE

Podgorica, 14. jun 2016. godine, 13 časova.
Prostorije MANS-a, Dalmatinska 188

DRUGA SJEDNICA RADNE GRUPE

Dnevni red

  1. Razmatranje pristiglih predloga i sugestija na podzakonska akta
  1. Dogovor oko dinamike budućeg rada

2.1. Dostavljanje konačnih predloga i sugestija

2.2. Razmatranje konačnih predloga i sugestija

2.3. Javna rasprava i finalizacija dokumenta

  1. Razno

Komentari su isključeni.