Green Home i MANS podnijele inicijativu Zaštitniku imovinsko pravnih interesa Crne Gore

0

Termoelektrana PljevljaNevladine organizacije MANS i Green Home podnijele su zvaničnu inicijativu Zaštitniku imovinsko pravnih interesa Crne Gore da se uključi u najavljeni postupak izgradnje Drugog bloka Termoelektrane Pljevlja, radi zaštite državnog interesa u tom projektu. Smatramo da je ovo obaveza koju bi Zaštitnik morao i sam da prepozna, ali imajući u vidu pasivnost ovog instituta u dosadašnjoj zaštiti interesa države kada je energetski sektor u pitanju, cijenimo da je potrebno i na ovaj način izvršiti pritisak na ovu institucija da počne odgovornije radi svoj posao.

Tri decenije nakon što u zemlji nije izgrađen nijedan energetski objekat, Vlada Crne Gore odlučila je da velike planove u energetskom sektoru počne realizacijom projekta takozvane „prljave“ energije, odnosno izgradnjom novog bloka postojeće termoelektrane na ugalj u Pljevljima.

Pripreme za projekat se uglavnom sprovode iza zatvorenih vrata, tako da crnogorski građani do danas nemaju osnovne informacije na neka od ključnih pitanja – ko će finansirati projekat, da li je finansijski održiv, šta su ekonomski benefiti od najavljene investicije, koliki je uticaj na zdravlje ili koliko će iznositi troškovi devastacije životne sredine.

U isto vrijeme, ograničeni podaci, koji su do sada objavljeni u javnosti, izazivaju ozbiljnu zabrinutost da će realizacijom projekta dominantnu korist imati energetske kompanije, odnosno budući investitor, a ne građani, iako bi se upravo na njihova leđa mogao prebaciti teret finansiranja izgradnje Drugog bloka.

Takođe, već sada je jasno da Crnoj Gori nije potrebna izgradnja nove termolektrane, s obzirom da zemlja više nema deficit električne energije, te da je osnovni motiv njene izgradnje izvoz struje iz Pljevalja u Italiju podmorskim kablom, koji se namjerava uskoro graditi.

Kada se ima u vidu da postoji očigledan vlasnički konflikt interesa u dvije kompanije koje su nosioci projekta izgradnje Drugog bloka – Elektroprivredi Crne Gore i Rudniku uglja, u kojima italijanska A2A ima značajno vlasništvo, te da je Vlada izbjegla javni tender u izboru budućeg investitora, opravdana je sumnja da neće biti obezbijeđena nepristrasnost u čitavom postupku.

Ovo tim prije što do danas ne postoji prava cost benefit analiza koja jedina može da pokaže šta su stvarne ekonomske koristi za građane od buduće investicije, za koju se već sada može procijeniti da bi koštala najmanje pola milijarde eura.

Konačno, u pogledu pitanja koje se odnose na zdravlje ljudi i zaštitu životne sredine, od javnosti se krije kakve će sve negativne posledice na njih imati izgradnja novog bloka termoelektrane, te da li bi bili zadovoljeni evropski kriterijumi u pogledu emisija štetnih materija i gasova staklene bašte.

Zbog svega prethodno navedenog, MANS i Green Home, kao nevladine organizacije koje se dominantno bave transparentnošću javnih politika, istragom korupcije i zaštitom životne sredine i zdravlja ljudi, odlučile su da iskoriste novi pravni mehanizam i radi zaštite javnog interesa uputile zvaničnu inicijativu Zaštitniku imovinsko pravnih odnosa.

MANS i Green Home su nedavno pred domaćim nadležnim sudovima zatražile da im se prizna svojstvo zainteresovane strane u projektu izgradnje Drugog bloka termoelektrane u Pljevljima.

MANS i Green Home

Komentari su isključeni.