Saopštenja za medije
0 Slobodno tumačenje komentara Evropske komisije

U jučerašnjem saopštenju ministar Gvozdenović tvrdi da je Evropska komisija ocijenila da Prostorni plan obezbjeđuje ostvarivanje integracije ekoloških faktora i zahtjeva ekonomskog razvoja i da posebno pozdravlja transparentnost javne rasprave, iako zvanični komentari dostavljeni Vladi iz Brisela, i to u pisanom obliku, govore upravo suprotno.

U zvaničnim komentarima Evropske komisije se između ostalog navodi da u Planu nedostaje jasan okvir za rješavanje konflikata izmedju energetike i zaštite životne sredine, da je osnovna slabost Plana preuranjeno određivanje rješenja, bez odgovarajuće procjene uticaja na životnu sredinu i da je potrebno organizovati transparentnu javnu raspravu.

Parlament
0 Krivokapić i Vuković ipak za Prostorni plan

Predsjednik Vlade Željko Šturanović je dopisom od 11. februara 2008. godine zatražio da se Predlog prostornog plana Crne Gore do 2020. godine povuče sa vanredne februarske sjednice. Javnost je, zatim, preko medija upoznata da je to učinjeno zbog veoma negativnih i zabrinjavajućih komentara Evropske komisije kojima se ukazuje na posljedice koje može imati usvajanje tog dokumenta po proces evropskih integracija.

MANS je danas saznao da su se, na poslednjem sastanku kolegijuma predsjednika Skupštine koji odlučuje o dnevnom redu, Ranko Krivokapić i Miodrag Vuković založili da se o Prostornom planu raspravlja na zatvorenoj sjednici, u toku predsjedničke kampanje.

Parlament
0 Odbor prejudicira odluke Skupštine

Šokirani smo današnjim apsolutno nedemokratskim načinom rada skupštinskog Odbora za poljoprivredu, turizam, ekologiju i prostorno planiranje, na kojem je zaključeno da Skupština treba da usvoji Prostorni plan Crne Gore do 2020. godine. Razumijemo motive za vršenje pritiska na Skupštinu da hitno raspravlja o Prostornom planu, i smatramo da današnji odnos matičnog Odbora prema tom dokumentu pokazuje da se Skupština pokušava instrumentalizovati kako bi postala servis energetskih i građevinskih lobija.

Odbor je, prejudicirajući odluku Parlamenta, započeo raspravu o Prostornom planu, iako poslanici još uvijek nisu zauzeli stav da li o tom dokumentu treba raspravljati na sjednici zakazanoj za 11. februar.

Saopštenja za medije
0 Fiktivna borba protiv nelegalne gradnje

Borba protiv nelegalne gradnje koju zajednički vode nadležno Ministarstvo za ekonomski razvoj i Opština Budva je prema riječima Predsjednika Opštine Budva, Rajka Kuljače, rezultirala činjenicom da se na teritoriji Budve trenutno nalazi samo 27 objekata koji su izgrađeni suprotno zakonu, ali da će i to „u narednih mjesec dana biti potpuno zaustavljeno”.

Pored toga, prema riječima glavnog republičkog građevinskog inspektora, Nataše Gačević, ova institucija i pored činjenice da zapošljava samo šest inspektora i ima ozbiljan problem sa nedostatkom kadrova, „na kvalitetan način pokriva teren Crne Gore”.

Parlament
0 Rasprava o Prostornom planu zakana u sred izborne kampanje

Druga vanredna sjednica Skupštine je na zahtjev Vlade Crne Gore zakazana u sred predizborne kampanje za Predsjednika Crne Gore, sa očiglednim ciljem da se bez javnog prenosa, u veoma kratkom roku, u polupraznoj sali i bez valjane rasprave usvoje ključni sistemski zakoni i Prostorni plan rađen po ukusu lobija.

Dnevni red sjednice sadrži 24 tačke, od čega je najveći broj sistemskih zakona, od vitalnog značaja za budući razvoj Crne Gore, a materijal za sjednicu je poslanicima dostavljen samo 15 dana prije sjednice.

Saopštenja za medije
0 Sjednica Skupštine o Prostornom planu daleko od očiju javnosti

Zatečeni smo najavom da bi se vanredna sjednica Skupštine, zakazana za 11. februar, mogla održati daleko od očiju javnosti, tim prije što se na dnevnom redu nalazi predlog Prostornog plana Crne Gore, najvažnijeg razvojnog dokumenta države, i niz sistemskih zakona, uključujući i zakon o državnoj svojini i zakon o tajnosti podataka.

U potpunosti podržavamo napore Skupštine da obezbijedi kontinuiran i što efikasniji rad, ali se pitamo po kom kriterijumu se odlučuje koji će od predloga Vlade biti uvršteni u dnevni red, a koji će čekati neko naredno zasijedanje, i zašto se predviđa rasprava o dokumentu od strateškog značaja za razvoj države baš u periodu predizborne kampanje.

Saopštenja za medije
0 Prvo ročište po tužbi gradonačelnika Cetinja protiv MANS-a

U ponedeljak, 21. januara pred Osnovnim sudom u Podgorici će se održati pripremno ročište po tužbi Milovana Jankovića, Predsjednika Prestonice Cetinje protiv koordinatora NVO MANS, Dejana Milovca, zbog, kako se navodi u tužbi, naknade nematerijalne štete u iznosu od 40.000 eura.

Janković je tužbu podnio početkom avgusta prošle godine nakon što je MANS najavio da će protiv njega podnijeti krivičnu prijavu zbog sumnje da je u postupku prodaje opštinskog zemljišta na Karuču zloupotrebio službeni položaj i nesavjesno vršio službenu dužnost.

Prestonica je zemljište u zalivu Karuč nudila po 3 eura za kvadratni metar, a posao je zaključen sredinom marta prošle godine kada su tri parcele ukupne površine 26.000 m2 prodate za svega 80.000 eura.

Saopštenja za medije
0 Interes lobija ispred javnog

Vladin Predlog prostornog plana omogućava energetskim i drugim lobijima da realizuju sopstvene, profitne interese, na uštrb javnog i po cijenu uništavanja životne sredine kao ključne komparativne prednosti Crne Gore i osnove razvoja turizma, kao strateške djelatnosti.

Prema njenim riječima, u izradi i pri usvajanju takvog dokumenta, posebnu ulogu je odigrao ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenović.

1 47 48 49