Saopštenja za medije
0

Predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić je ponovo u prepoznatljivom maniru zaprijetio svima onima koji krše zakon, u prvom redu funkcionerima veće članice njegove koalicije iako je svima, pa i onima koji nisu upoznati sa njegovom demokratskom kondicijom i profesionalnim integritetom, jasno da se radi o još jednom praznom balonu koji osim jeftine političke kampanje, i nema drugu svrhu.

Nelegalna gradnja na Zavali nije otpočeta onda kada ju je MANS prijavio, niti je gospodin Marović postao vlasnik zemljišta onda kada je taj podatak MANS prezentovao javnosti, već mnogo ranije, a Krivokapić je da je to htio, i to ne samo po pitanju Zavale, već i drugih nelegalnih projekata koji uključuju visoke državne funkcionere, mogao reagovati i mnogo ranije.

Saopštenja za medije
1

Prostorni plan je pretrpio brojne kritike međunarodnih organizacija i Evropske komisije, crnogorskih eksperata i civilnog društva, ali i samih građana koji su u toku javne rasprave iznijeli više stotina primjedbi koje nisu uključene u finalnu verziju Plana.

Nadamo se da manipulacije gospodina Gvozdenovića da je nakon razgovora sa njegovim ekspertima Evropska komisija povukla sve svoje primjedbe, ne prihvatate zdravo za gotovo. Komentari Evropske komisije koji sadrže primjedbe suštinske prirode, su zvanično dostavljeni potpredsjednici Vlade za evropske integracije, i značaj i težina pisanih komentara se ne mogu se uporediti sa njihovom usmenom interpretacijom od strane ministra Gvozdenovića na čiji rad se kritike i odnose.

Saopštenja za medije
0

Uoči sjednice Skupštine na kojoj će se raspravljati o Predlogu prostornog plana Crne Gore još jednom pozivamo poslanike da ne glasaju po partijskoj disciplini, već da odluku donesu na osnovu činjenica.

Predlog dostavljen Skupštini na usvajanje je plan bez plana i tim dokumentom se donošenje odluka o prostornom razvoju preuzima iz nadležnosti Skupštine i ostavlja se na volju izvršnoj vlasti da definiše prioritete i principe razvoja u najznačajnijim oblastima, energetici, saobraćaju i turizmu. Posebno pitanje koje se postavlja je na koji način će se obezbijediti međusobna usaglašenost već donešenih strategija, kao što je Strategija energetike, i njihovo usklađivanje sa ciljevima iz Prostornog plana koji na svakoj stranici propovijeda održivi razvoj bez konkretnih politika za njegovo ostvarenje.

Saopštenja za medije
0

Visoki funkcioner Demokratske partije socijalista, Svetozar Marović je pored nekoliko rusko-crnogorskih kompanija, jedan od vlasnika zemljišta na rtu Zavala, nadomak Budve, na kome ruska kompanija Mirax već izvodi radove na izgradnji novog turističkog kompleksa Astra Montenegro iako plan za taj prostor se još uvijek nije našao pred odbornicima lokalnog parlamenta Budve.

Prema podacima Uprave za nekretnine, više od 40.000 hiljada m2 na rtu Zavala je uknjiženo na kompaniju “Zavala invest” DOO iz Budve čiji su osnivači nekoliko ruskih državljana, kompanija Svetozara Marovića “Moninvest” i crnogorsko-ruska kompanija “Slav-in” čiji osnivač je kompanija “Mirax-Balkan” DOO iz Podgorice. “Mirax-Balkan” je osnovala matična kompanija MIRAX iz Moskve koja i izvodi radove na rtu Zavala.

Saopštenja za medije
0

Predlog prostornog plana predstavlja još gore rješenje od Nacrta koji je Skupština usvojila uz obrazloženje predlagača, Ministarstva ekonomije, da će kontradiktornosti iz tog dokumenta biti usaglašene u postupku javne rasprave. U državi koja se svojim Ustavom proglasila za ekološku, umjesto razrješavanja konflikata u prostoru u korist zaštite životne sredine, rješenja iz Nacrta prostornog plana su u finalnoj verziji tog dokumenta definisana isključivo u korist pojedinaca i njihovih interesa. Štaviše, javna rasprava je poslužila samo kao pokriće, jer ključne promjene očigledno nisu rezultat zvanično dostavljenih komentara.

Saopštenja za medije
0

U jučerašnjem saopštenju ministar Gvozdenović tvrdi da je Evropska komisija ocijenila da Prostorni plan obezbjeđuje ostvarivanje integracije ekoloških faktora i zahtjeva ekonomskog razvoja i da posebno pozdravlja transparentnost javne rasprave, iako zvanični komentari dostavljeni Vladi iz Brisela, i to u pisanom obliku, govore upravo suprotno.

U zvaničnim komentarima Evropske komisije se između ostalog navodi da u Planu nedostaje jasan okvir za rješavanje konflikata izmedju energetike i zaštite životne sredine, da je osnovna slabost Plana preuranjeno određivanje rješenja, bez odgovarajuće procjene uticaja na životnu sredinu i da je potrebno organizovati transparentnu javnu raspravu.

Parlament
0

Predsjednik Vlade Željko Šturanović je dopisom od 11. februara 2008. godine zatražio da se Predlog prostornog plana Crne Gore do 2020. godine povuče sa vanredne februarske sjednice. Javnost je, zatim, preko medija upoznata da je to učinjeno zbog veoma negativnih i zabrinjavajućih komentara Evropske komisije kojima se ukazuje na posljedice koje može imati usvajanje tog dokumenta po proces evropskih integracija.

MANS je danas saznao da su se, na poslednjem sastanku kolegijuma predsjednika Skupštine koji odlučuje o dnevnom redu, Ranko Krivokapić i Miodrag Vuković založili da se o Prostornom planu raspravlja na zatvorenoj sjednici, u toku predsjedničke kampanje.

Parlament
0

Šokirani smo današnjim apsolutno nedemokratskim načinom rada skupštinskog Odbora za poljoprivredu, turizam, ekologiju i prostorno planiranje, na kojem je zaključeno da Skupština treba da usvoji Prostorni plan Crne Gore do 2020. godine. Razumijemo motive za vršenje pritiska na Skupštinu da hitno raspravlja o Prostornom planu, i smatramo da današnji odnos matičnog Odbora prema tom dokumentu pokazuje da se Skupština pokušava instrumentalizovati kako bi postala servis energetskih i građevinskih lobija.

Odbor je, prejudicirajući odluku Parlamenta, započeo raspravu o Prostornom planu, iako poslanici još uvijek nisu zauzeli stav da li o tom dokumentu treba raspravljati na sjednici zakazanoj za 11. februar.

Saopštenja za medije
0

Borba protiv nelegalne gradnje koju zajednički vode nadležno Ministarstvo za ekonomski razvoj i Opština Budva je prema riječima Predsjednika Opštine Budva, Rajka Kuljače, rezultirala činjenicom da se na teritoriji Budve trenutno nalazi samo 27 objekata koji su izgrađeni suprotno zakonu, ali da će i to „u narednih mjesec dana biti potpuno zaustavljeno”.

Pored toga, prema riječima glavnog republičkog građevinskog inspektora, Nataše Gačević, ova institucija i pored činjenice da zapošljava samo šest inspektora i ima ozbiljan problem sa nedostatkom kadrova, „na kvalitetan način pokriva teren Crne Gore”.

Parlament
0

Druga vanredna sjednica Skupštine je na zahtjev Vlade Crne Gore zakazana u sred predizborne kampanje za Predsjednika Crne Gore, sa očiglednim ciljem da se bez javnog prenosa, u veoma kratkom roku, u polupraznoj sali i bez valjane rasprave usvoje ključni sistemski zakoni i Prostorni plan rađen po ukusu lobija.

Dnevni red sjednice sadrži 24 tačke, od čega je najveći broj sistemskih zakona, od vitalnog značaja za budući razvoj Crne Gore, a materijal za sjednicu je poslanicima dostavljen samo 15 dana prije sjednice.

Saopštenja za medije
0

Zatečeni smo najavom da bi se vanredna sjednica Skupštine, zakazana za 11. februar, mogla održati daleko od očiju javnosti, tim prije što se na dnevnom redu nalazi predlog Prostornog plana Crne Gore, najvažnijeg razvojnog dokumenta države, i niz sistemskih zakona, uključujući i zakon o državnoj svojini i zakon o tajnosti podataka.

U potpunosti podržavamo napore Skupštine da obezbijedi kontinuiran i što efikasniji rad, ali se pitamo po kom kriterijumu se odlučuje koji će od predloga Vlade biti uvršteni u dnevni red, a koji će čekati neko naredno zasijedanje, i zašto se predviđa rasprava o dokumentu od strateškog značaja za razvoj države baš u periodu predizborne kampanje.

Saopštenja za medije
0

U ponedeljak, 21. januara pred Osnovnim sudom u Podgorici će se održati pripremno ročište po tužbi Milovana Jankovića, Predsjednika Prestonice Cetinje protiv koordinatora NVO MANS, Dejana Milovca, zbog, kako se navodi u tužbi, naknade nematerijalne štete u iznosu od 40.000 eura.

Janković je tužbu podnio početkom avgusta prošle godine nakon što je MANS najavio da će protiv njega podnijeti krivičnu prijavu zbog sumnje da je u postupku prodaje opštinskog zemljišta na Karuču zloupotrebio službeni položaj i nesavjesno vršio službenu dužnost.

Prestonica je zemljište u zalivu Karuč nudila po 3 eura za kvadratni metar, a posao je zaključen sredinom marta prošle godine kada su tri parcele ukupne površine 26.000 m2 prodate za svega 80.000 eura.

Saopštenja za medije
0

Vladin Predlog prostornog plana omogućava energetskim i drugim lobijima da realizuju sopstvene, profitne interese, na uštrb javnog i po cijenu uništavanja životne sredine kao ključne komparativne prednosti Crne Gore i osnove razvoja turizma, kao strateške djelatnosti.

Prema njenim riječima, u izradi i pri usvajanju takvog dokumenta, posebnu ulogu je odigrao ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenović.

1 30 31 32