Mamulu daju jeftinije nego pijačnu tezgu

0

MANS pozdravlja odluku poslanika koji su danas na skupštinskom Odboru za ekonomiju, finansije i budžet odbili da podrže Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula”, čime je Parlament Crne Gore napravio prvi korak u sprečavanju ovog, po javni interes štetnog posla.

Ugovorom o zakupu ostrva i tvrđave “Mamula” koji je već potpisan između Orascoma i Vlade Crne Gore, ovom investitoru je omogućen čitav niz privilegija na štetu javnog interesa, počev od cijene zakupa, povoljnosti kod uvođenja infrastrukture, poreskih olakšica i konačno zaobilaženja zakona i propisa koji se odnose na upravljanje zonom morskog dobra.

Ovaj ugovor po svom sadržaju ima dosta sličnosti sa onim koji su Vlada i opštine Bar i Budva već bile potpisale za lokalitet Kraljičine plaže. To se na prvom mjestu odnosi na cijenu zakupa, infrastrukturu, ali i upravljanje zonom morskog dobra, tj javnog pristupa plažama koje su obuhvaćene zakupom.

Naime, ukoliko ugovor bude usvojen u ovom obliku, država Crna Gora će od zakupa kompletnog ostrva godišnje prihodovati nepunih 48.000 eura, što je daleko manji iznos od iznosa koji, na primjer Morsko dobro prihoduje samo od jedne plaže na crnogorskoj obali.

Poređenja radi, ugovorena godišnja cijena zakupa jednog kvadratnog metra na ovoj premium lokaciji je duplo manja nego cijena DNEVNOG najma dužnog metra pijačne tezge u Budvi. Smatramo da ovo dovoljno svjedoči o kvalitetu ugovora koji je Vlada u ime građana sklopila sa kompanijom Orascom.  Čak i kada se na ovo doda činjenica da su na lokaciji potrebna određena ulaganja u infrastrukturu, cijena od 1.5 euro godišnje zakupa po m2 je daleko ispod ekonomksi opravdanog kada se ima u vidu ekskluzivitet loakcije.

Pored toga, Vlada je spornim ugovorm predvidjela poseban režim pristupa dijelu obale koji je obuhvaćen privatnim projektom zakupca, odnosno budućim turustičkim kompleksima, što je rješenje koje je praktično prepisano iz ugovora za Kraljičinu plažu gdje smo imali potpunu suspenzuju ustavom zagarantovane slobode kretanja po crnogorskoj teritoriji.

Naime, u ugovornoj odredbi se eksplicitno navodi da je pristup morskom dobru slobodan osim dijelova gdje je „pristup uređen zakonima o imigraciji, spoljnotrgovinskom prometu, slobodnim zonama, saobraćaju ili carinama, u koje je pristup zabranjen radi zaštite privatnih objekata ili plovnih objekata, ili na osnovu kojih je ugovorom o zakupu i studijom lokacije predviđeno da postanu dio privatnog projekta“. Ovo implicira da će na ostrvu Lastavica postojati djelovi obale koji će predastavljati potpuni zabran za građane, slično kao što je to bio plan za projekat na Kraljičinoj plaži.

Nadam se da će poslanici koji su danas na odboru glasali protiv ovakvog ugovora ostati dosljedni u svojoj odluci, te da neće dozvoliti sklapanje još jednog “posla vijeka” koji je na štetu građana.

Dejan Milovac
Direktor Istraživačkog centra
MANS

Komentari su isključeni.