MANS tim

0

Vanja Ćalović – izvršna direktorica
e-mail: vanja.calovic@mans.co.me

Istraživački centar

Dejan Milovac – Zamjenik izvršnog direktora / Direktor Istraživačkog centra
e-mail: dejan.milovac@mans.co.me
Ines Mrdović – Koordinator Istraživačkog centra
e-mail: ines.mrdovic@mans.co.me
Jovana Bulatović – Programski asistent u Istraživačkom centru
e-mail: jovana.bulatovic@mans.co.me
Jelena Mandić – Programski asistent u Istraživačkom centru
e-mail: jelena.mandic@mans.co.me
Nataša Blagojević – Administrativni asistent u Istraživačkom centru
e-mail: natasa.blagojevic@mans.co.me

Monitoring i analitika

Vuk Maraš – Direktor programa Monitoring i Analitika
e-mail: vuk.maras@mans.co.me
Zorica Ćeranić – Koordinator Monitoring programa
e-mail: zorica.ceranic@mans.co.me
Pavle Ćupić – Programski asistent u Monitoring programu
e-mail: pavle.cupic@mans.co.me
Aleksandar Mašković – Koordinator Programa za analitiku
e-mail: aleksandar.maskovic@mans.co.me
Vuk Janković – Koordinator Pravnog programa
e-mail: vuk.jankovic@mans.co.me
Vlado Jović – Administrativni asistent u Pravnom programu
e-mail: vlado.jovic@mans.co.me
Sanja Drinčić – Administrativni asistent u Pravnom programu
e-mail:sanja.drincic@mans.co.me
Mitar Batrović - Adminstrativni asistent u Monitoring programu
e-mail: mitar.batrovic@mans.co.me

Administracija i finansije


Veselin Bajčeta – Zamjenik izvršnog direktora, tehnički i finansijski direktor
e-mail: veselin.bajceta @mans.co.me

Dušan Krivokapić – Koordinator finansija
e-mail: dusan.krivokapic @mans.co.me

Marijana Subotić – Sekretarica
e-mail: mans@t-com.me

Ivan Bakić – Administrativni asistent za website
e-mail: ivan.bakic@mans.co.me

Slavica Medojević - Programski asistent za ljudske resurse
e-mail: ljudski.resursi@mans.co.me

Dimitrije Ostojić – Glavni logističar
e-mail: dimitrije.ostojic@mans.co.me

Bajo Danilović – Logističar
e-mail: bajo.danilovic@mans.co.me

Komentari su isključeni.