Neozbiljne i površne pripreme za realizaciju čitavog projekta podmorskog kabla

0

Najnovije informacije o problemima u izgradnji konvertorskog postrojenja u Lastvi Grbaljskoj, kao dijela ukupnog projekta izgradnje podmorskog kabla između Crne Gore i Italije, pokazuju koliko su bile neozbiljne i površne pripreme za realizaciju čitavog projekta, kojeg Vlada proklamuje kao jedan od prioritetnih, a čija se ukupna vrijednost procjenjuje na preko 700 miliona eura.

U tom smislu, zvuče naivno poslednji izgovori da je zbog lošeg idejnog projekta, odnosno zbog činjenice da je zemljište na kojem će se graditi konvertorsko postrojenje u Lastvi Grbaljskoj isuviše mekano, sada potrebno izdvojiti dodatnih 14 miliona eura, iako je prvobitno bilo procijenjeno da će izgradnja postrojenja koštati 22 miliona.

Najnoviji razvoj događaja ni malo ne iznenađuje, jer na vrijeme nijesu obezbijeđene kvalitetne studije i prave procjene o ekonomskoj i ekološkoj opravdanosti izgradnje podmorskog kabla između dvije zemlje, zbog čega treba očekivati niz novih problema u njegovoj realizaciji.

Podsjećamo da je crnogorska javnost, i pored velikog interesovanja, do danas ostala uskraćena za brojne informacije o ovom projektu, što je posebno nedopustivno kada se ima u vidu da jedan njegov dio predstavlja izgradnja dalekovoda od crnogorskog primorja do Pljevalja, koji će koštati najmanje 100 miliona eura i koji će finansirati crnogorski građani.

podmorski-kabal

Pored toga, planirano je da dalekovod prolazi kroz dva nacionalna parka, koja su zaštićena područja, dok će samo konvertorsko postrojenje u Lastvi Grbaljskoj, na lokaciji na kojoj će biti sagrađeno, izazvati trajne promjene tog prostora.

Takođe, javna rasprava koja je vođena za Detaljni prostorni plan i Stratešku procjenu uticaja nije dala očekivane odgovore budući da su dokumenti koji su predstavljeni javnosti bili nedopustivo lošeg kvaliteta, nepotpuni i sa nizom netačnih informacija. U toku rasprave inicirana je izrada dopunskih studija, ali je njihova finalizacija uslijedila tek nakon završetka javne debate.

Sve ovo dovoljno govori u prilog tome da od početka nije postojala volja da se na realan I objektivan način sagledaju svi aspekti projekta, posebno njegove ekonomske i ekološke strane, već da je javna rasprava poslužila samo kao opravdanje za unaprijed sklopljene tajne dilove u kabinetima premijera Crne Gore Mila Đukanovića i bivšeg premijera Italije Silvija Berluskonija.

Upravo kao posljedica takvog pristupa i ignorisanja mišljenja javnosti danas se već uveliko kasni sa realizacijom ovog posla u svim njegovim segmentima. Naime, izgradnja konvertorskog postrojenja u oktobru 2014. godine trebalo je da bude završena, a domaćoj javnosti sada se saopštava da se izvođač ne može još da počne radove zbog lošeg idejnog projekta.

Konačno, treba li podsjećati da smo nedavno kao posledicu “fingiranja” ovog procesa i nesaradnje sa Hrvatskom morali mijenjati i prethodno “procijenjenu“  trasu dijela podvodnog kabla o kojoj domaća javnost još nista ne zna, što je sve nagovještaj niza novih problema koji se mogu ocekivati u realizaciji projekta energetskog povezivanja Crne Gore i Italije.

MANS i Green Home

Komentari su isključeni.