O novom zakonu MORT mora otvoreno i sa svima

0

Praksa da se o ključnim zakonima u državi raspravlja iza zatvorenih vrata je nešto sa čime Vlada Crne Gore mora hitno da prekine, a najnoviji primjer postupanja Ministarstva održivog razvoja i turizma (MORT) svakako nije doprinos u tom pravcu.

Jučerašnja javna rasprava o Predlogu Zakona o planiranju i izgradnji koja je bila zatvorena čak i za medije je nešto što nije sprovođeno čak ni za vrijeme ministra Branimira Gvozdenovića, koji je makar umio da odglumi otvorenost i spremnost za saradnju.

Resorni ministar Pavle Radulovića je prvo podmetnuo zakon koji je rađen iza zatvorenih vrata, tvrdeći da je već prošao javnu raspravu, a sada pokušava da novu raspravu u potpunosti obesmisli i limitira učešće javnosti. Zaista je teško dokučiti što je motiv ministra Radulovića da okrugli sto koji je organizovan u Privrednoj komori zatvori za medije.

Rješenja koja nudi novi zakon su u velikoj mjeri uzburkala javnost i jasno je da postoji ogromna potreba da se o njima povede najšira moguća rasprava. Tome u prilog govore i reakcije sa pravom nezadovoljnih predstavnika lokalnih samouprava kojima se predloženim aktom oduzima pravo da samostalno odlučuju i uređuju opštinske prostore, time doprinoseći sopstvenom razvoju.

Želimo da vjerujemo da i u MORT-u, makar formalno, dijele mišljenje da planiranje prostora nije ekskluzivno pravo uskog kruga ljudi na vlasti i sa njima povezanih kriminalaca, niti da javni interes smije da bude podređen privatnom i profitnom interesu. Takođe se nadamo da će u tom ministarstvu na vrijeme prepoznati kakve sve posljedice po stanje u prostoru može imati usvajanje zakona u ovom obliku, kao i da je puno učešće javnosti neophodno kako bi se došlo do najboljih rješenja.

Kao organizacija koje posjeduje višegodišnje iskustvo u analizi problematike u oblasti urbanizma, MANS očekuje da će MORT napustiti praksu organizacije rasprava iza zatvorenih vrata i omogućiti održavanje događaja na kojima će učestvovati sve zainteresovane strane, što će u krajnjem doprinijeti i cjelishodnijoj zaštiti javnog interesa.

MANS

Komentari su isključeni.