Obezbijediti poštovanje prava na život i rad rudara

0

rudariVlada mora pod hitno obezbijediti poštovanje prava na život i rad rudara nikšićkih Boksita, ugovora o privatizaciji, Zakona o radu i Kolektivnog ugovora ukoliko hoće da izbjegne radikalizaciju štrajkova koja može donijeti i ljudske žrtve.

Tražimo da Vlada zaštiti pravo na život štrajkača Boksita i odmah im obezbijedi pristup vodi, hrani i sanitetskom vozilu kao i pismenim putem garantuje punu primjenu Ugovora o privatizaciji, Zakona o radu i Kolektivnog ugovora.

Nasilno rješavanje problema uz intervencije policije ni u kom slučaju ne doprinosi povećanju povjerenja građana u tu instituciju, i može dovesti do još veće radikalizacije, pa očekujemo da će ministar Brajović obezbijediti da se slučaj rudara Vukmana Kruščića ni po koju cijenu ne ponovi u nikšićkim Boksitima.

Očekujemo da ministri Branko Vujović, koji je odgovoran za kršenje ugovora o privatizaciji i Ivan Brajović, koji je dužan da zaštititi živote građana ove države, pod hitno upoznaju vlasnika Boksita da mamljenje rudara koji štrajkuju ostavljanjem vode i hrane ispred jame, zastrašivanje radnika privatnim obezbjeđenjem i otkazima, i druge metode razračunavanja koje je primjenjivao u Rusiji, nisu dozvoljene u Crnoj Gori.

Slučajevi nikšićkih Boksita i mojkovačkog Vukmana Kruščića, kao i Duvanskog kombinata pokazuju da radnici tih preduzeća traže samo ono što im pripada prema zakonima koje je ova država usvojila i ugovorima koje je potpisala.

Zato očekujemo da ministar Vujović konačno prestane sa manipulacijama i na principijelan način počne da rješava zahtjeve radnika. U suprotnom, nadamo se da će saopštiti radnicima koliko dana trebaju da štrajkuju glađu ili koji vid radikalizacije treba da primijene da bi natjerali odgovorne da obezbijede poštovanje zakona i ugovora o privatizaciji. Naime, plašimo se da primjeri Boksita i Vukmana Kruščića mogu dovesti do dalje radikalizacije štrajkova jer radnici velikog broja preduzeća na sjeveru smatraju da samo tako mogu skrenuti pažnju aktuelnog ministra i Vlade na kršenje zakona i korupciju u državnim institucijama.

Vjerujemo da više nema ni prostora i vremena za izgovore i obećanja, već Vlada mora odmah obezbijediti poštovanje puno obaveza iz ugovora o privatizaciji, Zakona o radu, kolektivnih ugovora i socijalnih programa ukoliko želi da izbjegne dalju radikalizaciju štrajka u Boksitima i drugim preduzećima koji može prerasti u socijalnu krizu.

Vanja Ćalović
izvršni direktor

Komentari su isključeni.