Odbor za evropske integracije hitno da obezbijedi produženje javne rasprave

0

MANS je danas uputio predstavku skupštinskom Odboru za evropske integracije kojom smo od ovog radnog tijela tražili da hitno obezbijedi produženje javne rasprave o izmjeni i dopuni akcionih planova za 23. i 24. pregovaračko poglavlje, koju je Vlada Crne Gore pokrenula 15. decembra 2014. godine.

Naime, Vlada Crne Gore je za proces izmjena i  dopuna akcinonih planova za 23. i 24. pregovaračko poglavlje, dva de facto najvažnija strateška dokumenta u zemlji, raspisala javnu raspravu u kojoj traži dostavljanje komentara u roku od 7 dana, uključujući i dane vikenda, iako se radi o materijalu koji sadrži na stotine reformi na preko 700 strana. Ovo najbolje pokazuje da cilj Vlade nije da dobije bilo kakve komentare ili prijedloge koji bi obezbijedili uspostavljanje vladavne prava i mogućnost da slučajevi korupcije i organizovanog kriminala, posebno na najvišim nivoima, dobiju pravosudni epilog i da budu uspješno pravosnažno okončani, već samo i isključivo da fingira javnu raspravu i postojanje dijaloga o evropskim integracijama.

Podsjećanja radi, akcioni planovi za 23. i 24. pregovaračko poglavlje sadrže na stotine reformi čijom implementacijom treba da se osnaži rad izvršne, sudske i zakonodavne vlasti i nezavisnih organa kako bi se unaprijedili rezultati ne samo u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, već i u oblastima poštovanja svih ljudskih prava, borbe protiv terorzima, droga i mnogim drugim. Ovi dokumenti su od strane Vlade usvojeni prije više od godinu ipo dana, uz takođe fingiranu javnu raspravu od svega nekoliko dana, prilikom koje je Vlada na volšeban način odbila maltene sve prijedloge civilnog sektora i to bez obrazloženja. Ipak, ni tako usvojeni akcioni planovi sumnjivog kvaliteta nijesu uspješno sprovedeni od strane Vlade, već je njihova dosadašnja implementacija bila krajnje problematična, primarno zbog nedostatka političke volje da se obezbijede bilo kakvi rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Zbog toga se i javila potreba da se akcioni planovi za 23. i 24. pregovaračko poglavlje izmijene i dopune, kako bi se konačno stekli uslovi da se krene u stvarne reforme, posebno u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala na najvišim nivoima i da se u tim oblastima počnu dobijati konkretni rezultati kojih nema godinama unazad. Ipak, umjesto da Vlada ovaj put obezbijedi kvalitetan dijalog tim povodom i otvori prostor za suštinsko unapređenje akcionih planova, nastavlja se sa fingiranjem procesa konsultacija, a učešće svih subjekata u kreiranju politika za reforme u 23. i 24. pregovaračkom poglavlju dovodi do apsurda.

Na ovako fingiranoj javnoj raspravi, maltene ni jedan od zainteresovanih subjekata neće imati dovoljno kapaciteta i vremena da dostavi bilo kakve prijedloge za unapređenje u bilo kojoj od oblasti, uključujući i Skupštinu Crne Gore, Pravosuđe, strukovna udruženja, civilni sektor, medije i mnoge druge, što će negativno uticati na kvalitet inoviranih akcionih planova.

Zbog toga je MANS danas od Odbora za evropske integracije zatražio da hitno razmotri podnijetu predstavku i da usvoji zaključke kojima će obavezati Vladu da javnu raspravu produži za najmanje 30 dana, te da organizuje konsultacije u svim crnogorskim gradovima. Takođe, od Odbora smo zatražili da zaključcima Vladu obaveže i da nakon sprovedene javne rasprave objavi izvještaj o svim pristiglim komentarima, predlozima i preporukama uključujući i razloge za njihovo usvajanje ili odbijanje.

Pozivamo Odbor za evropske integracije da hitno reaguje ovim povodom i da spriječi namjeru Vlade da nastavi sa obesmišljavanjem konsultativnog procesa vezano za EU integracije i ključne prioritete iz tog procesa – borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, posebno na najvišim nivoima. Želimo da vjerujemo da će većina poslanika u Odboru imati političke volje da obezbijedi punu participativnost svih zainteresovanih subjekata u procesu izmjene akcionih planova za 23. i 24. pregovaračko poglavlje, uključujuči i sam Parlament, a samim tim i značajno kvalitativno unapređenje ovih strateških dokumenata koje nam je hitno potrebno.

Vuk Maraš
direktor Monitoring programa

Komentari su isključeni.