Sjednica Nacionalne komisije – ispunjavanje kriterijuma u procesu vizne liberalizacije

0

aleksandar_damjanovicČlanovi Nacionalne komisije za praćenje implementacije akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, Vanja Ćalović i Aleksandar Damjanović, će od predsjednice te Komisije, Gordane Đurović, zatražiti sazivanje sjednice posvećene ispunjavanju kriterijuma u procesu vizne liberalizacije, koji se odnose na sigurnost dokumenata i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

U Inoviranom akcionom planu se nizom mjera predviđa jačanje saradnje i razmjene informacija između država u cilju zajedničke borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Akcioni plan predviđa i jačanje kapaciteta policije kroz međunarodnu policijsku saradnju, posebno posredstvom Interpola i Europola, kao i dosljedno sprovođenje međunarodnih konvencija koje je Crna Gora ratifikovala.

Na sjednici Komisije bi i ministar unutrašnjih poslova i javne uprave g~din Jusuf Kalamperović, kao član Komisije, trebao da obavijesti ostale članove tog tijela o aktivnostima njegovog ministarstva u postupku davanja crnogorskog državljanstva, a sa aspekta kontraverzi koje su izazvane u postupku izdavanja crnogorskog državljanstva g~dinu Taksinu Šinevatri, bivšem premijeru Kraljevine Tajland.

Javnost Crne Gore već nedeljama očekuje da ministar Kalamperović pruži vjerodostojnu informaciju o razlozima i načinu na koji je g~din Šinevatra koji je pravosnažno osuđen za korupciju i potražuje ga policija Tajlanda posredstvom Interpola, dobio crnogorsko državljanstvo. Dosadašnje postupanje ministra Kalamperovića ne doprinosi ispunjavanju obaveza iz Akcionog plana koje predviđaju jačanje saradnje crnogorske policije sa institucijama drugih država, Interpolom i Europolom, niti se na ovaj način poštuju odredbe Konvencije Ujedinjenih Nacija za borbu protiv korupcije koju je ratifikovala Skupština Crne Gore, a koju, i prema Akcionom planu, treba u potpunosti implementirati. Odsustvo reakcije nadležnih institucija bi predstavljalo dokaz da nema političke volje da se obezbijedi ispunjavanje kriterijuma iz Mape puta vezanih za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, što bi nesumnjivo ugrozilo šanse građana Crne Gore da u zemlje EU putuju bez viza.

Nacionalna komisija je upravo najbolje mjesto, gdje bi se i raspravom o ovom kontraverznom slučaju pokazala spremnost i Komisije ali i svih institucija i njihovih predstavnika, za ispunjavanje svog dijela obaveza, odnosno zadovoljavanja kriterijuma EU za viznu liberalizaciju. Imajući u vidu da su članovi Nacionalne komisije, prema Poslovniku obavezni da čuvaju i državne tajne, a da im je u mandatu i nadzor nad radom institucija i unapređenje borbe protiv korupcije, očigledno je da postoji potreba da se Komisija aktivnije uključi u nadzor nad ispunjavanjem kriterijuma vezanih za dobijanje bezviznog režima, kako bi se ovaj posao, završio i brzo i kvalitetno.

Očekujemo da će gospođa Đurović, predsjednica Nacionalne komisije prepoznati značaj pravovremenog reagovanja nadležnih institucija, kako bi se u budućnosti onemogućilo dešavanje ovakvih i sličnih slučajeva i da će zakazati sjednicu Komisije, na koju bi bili pozvani i predstavnici Evropske komisije, koji su se već bavili ovim kontraverznim događajem. Na taj načina bi pokazali da je interes javnosti i nesmetani proces evropskih integracija, iznad interesa pojedinaca koji svojim činjenjem ili nečinjenjem, ugrožavaju evropski put Crne Gore.

Vanja Ćalović i Aleksandar Damjanović

Članovi nacionalne komisije za praćenje akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala

Komentari su isključeni.