Sporna zapošljavanja u Mojkovcu nastavljena uoči predstojećih lokalnih izbora

0

Veselin GrdinicU vrijeme prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, u osnovnoj i srednjoj školi u Mojkovcu nezakonito su sklopljeni ugovori o radu sa 47 lica, dok su sporna zapošljavanja nastavljena i u ovoj godini, pa postoji opravdana bojazan da se uoči predstojećih lokalnih izbora na ta lica vrši uticaj da glasaju Demokratsku partiju socijalista kako bi zauzvrat dobili stalno zaposlenje, otkriva Istraživački centar MANS-a.

Naime, MANS-ova analiza ugovora o radu na određeno vrijeme zaposlenih u matičnoj Osnovnoj školi „Aleksa Đilas Bećo“ i Srednjoj školi „Vuksan Đukić“, pokazala je da su tokom 2012. i 2013. godine brutalno kršeni ne samo Zakon o radu,  već i Zakon o finansiranju političkih partija. Ovaj zakon izričito zabranjuje zapošljavanje u predizbornom periodu kako se moguće zaposlenje ne bi moglo koristiti za političke ucjene i pritiske.

Međutim, upravo su tokom kampanje za prošlogodišnje parlamentarne izbore matična osnovna škola „Aleksa Đilas Bećo“ i Srednja škola „Vuksan Đukić“ sa zaposlenima zaključile veći broj ugovora o radu, ali sa vremenskim trajanjem od samo 30 dana. Iako se ne radi o novom zapošljavanju, već o produženju postojećih ugovora, postoji osnovana sumnja da je ovakav način “regulisanja” radnog odnosa korišćen kao politički pritisak na zaposlene u tim obrazovanim institucijama. Ovo tim prije jer su i prethodni ugovori bili zaključivani na kraći vremenski rok koji je poslodavcu omogućavao da uoći izbora dovede u pitanje ostanak na poslu i da ga uslovi podrškom vladajućoj partiji.

Zaposljavanje-MK

Tako je mojkovačka osnovna škola u septembru prošle godine zaključila sporne ugovore o radu sa čak 28 lica, od čega je 25 ugovora sklopljeno 3. septembra, a još tri ugovora su potpisana 5. i 6. septembra, te 18  septembra, kao i jedan ugovor u oktobru. Do kraja 2012. godine osnovna škola je ovim licima nastavila da potpuno nezakonito produžava ugovore na mjesečnom nivou .

Prema informacijama MANS-a, sa većinom ovih uposlenih u januaru 2013. godine potpisani su novi ugovori o radu, ali ovog puta sa rokom važenja do 31. juna 2013., nakon čega im je prekinut radni staž u trajanju od dva mjeseca. Od septembra ove godine osnovna škola sa istim zaposlenim opet potpisuje mjesečne ugovore o radu, što je takođe u suprotnosti sa Zakonom o radu.

Identičan recept zaposlenja primijenjen je i u Srednjoj školi “Vuksan Đukić” koja je u izbornom periodu, odnosno 3. septembra 2012. godine sa 15 osoba zaključila nove mjesečne ugovore o radu. Kao i njihovim kolegama u osnovnoj školi, i njima je zaposljenje produžavano novim mjesečnim ugovorima do kraja godine. U septembru ove godine sa 13 lica su ponovo nezakonito zaključeni mjesečni ugovori o radu. Ono što je posebno zanimljivo kada je u pitanju Srednja škola “Vuksan Đukić” jeste da se na njenom čelu nalazi kadar lokalnog DPS-a, Veselin Grdinić koji se u opštinskom odboru Mojkovca nalazi još od 2007. godine, a za člana odbora je ponovo biran 2011. godine. Ovo otvara ogroman prostor za sumnju da je Grdinić koristio svoj položaj direktora škole kako bi za svoju partiju obezbijedio političku podršku među zaposlenima institucije na čijem je čelu.

Sličan primjer partijskog uticaja na zaposlene u državnoj administraciji koji je i dokazan kroz aferu “Snimak” jeste slučaj Daliborke Pejović protiv koje je MANS već podnio krivičnu prijavu zbog sumnje da je svjesno i namjerno kršila Zakon o radu i veliki broj službenika Agencije za zaštitu životne sredine “držala” na kratkoročnim ugovorima o djelu čije produžavanje je najvjerovatnije bilo uslovlajvano podrškom DPS-u.

Zapošljavanje po partijskom ključu i korišćenje službenog položaja za vršenje pritisaka na zaposlene u državnoj administraciji je u Crnoj Gori i dalje nekažnjivo prvenstveno zahvaljujući crnogorskom tužilaštvu, što potvrđuje i najnoviji slučaj zapošljavanja DPS kadrova JP Nacionalni parkovi.

U jeku izbora DPS direktor zapošljavao i pripravnike

 

Podaci Istraživačkog centra MANS-a pokazuju da je Srednja škola „Vuksan Đukić“ uoči prošlogodišnjih parlamentarnih izbora primila u rad tri pripravnika, sa kojima su zaključeni ugovori o radu na period od godinu dana.

I politički pritisak i brutalno kršenje radnih prava zaposlenih

Nesporno je da osnovna i srednja škola u Mojkovcu brutalno krše radna prava zaposlenih, koje godinama drže na spornim ugovorima o radu iako je većina njih stekla pravo na stalno zaposlenje.

Zakon o radu jasno propisuje da se ugovor o radu može zaključiti na određeno vrijeme radi obavljanja poslova čije je trajanje iz objektivnih razloga unaprijed određeno ili je uslovljeno nastupanjem okolnosti ili događaja koji se nijesu mogli predvidjeti.  Svaka škola pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta utvrđuje broj zaposlenih i potreba za zaposlenjem na određeno vrijeme može se javiti jedino u slučaju zamjene stalno zaposlenog, koji je na bolovanju.

Inače, razlog za prekid radnog staža zaposlenima u trajanju od dva mjeseca krije se u normi Zakona o radu koja definiše da onaj zaposleni, koji neprekidno dvije godine radi po osnovu ugovora na određeno vrijeme, automatski prelazi u status stalnog zaposlenja. Izuzetak od ovog pravila je prekid rada u trajanju od 60 dana, odnosno dva mjeseca.

Očigledno je ovdje bila namjera da se zaposlenima oduzme mogućnost da dobiju stalni posao, što je moguće korišćeno i za političke ucjene uoči izbora. Time su odgovorna lica u tim institucijama istovremeno počinili i krivično djelo „povreda prava iz rada“, koje propisuje novčanu kaznu ili zatvor do dvije godine za onoga „ko se svjesno ne pridržava zakona ili drugih propisa, kolektivnih ugovora i drugih opštih akata o pravima iz rada i o posebnoj zaštiti na radu omladine, žena i invalida i time drugom uskrati ili ograniči pravo koje mu pripada“.

Komentari su isključeni.