Vuk Maraš danas je govorio u Evropskom Parlamentu u Briselu

0

Direktor Monitoring programa MANS-a Vuk Maraš danas je govorio u Evropskom Parlamentu u Briselu, na konferenciji koju organizuje evropska poslanička grupa Zelenih i EFA u vezi sa demokratskim izazovima sa kojima se susrijeću zemlje Zapadnog Balkana u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Obraćajući se evropskim parlamentarcima i predstavnicima Evropske komisije, Maraš je ukazao na to da su organizovani kriminal i korupcija i dalje ključni, gorući problemi Crne Gore, a da je hroničan nedostatak konkretnih rezultata u ovim oblastima glavna kočnica daljeg puta Crne Gore ka Evropskoj uniji. Ključni razlog za veoma loše rezultate u ovim oblastima je nedostatak političke volje da se procesuiraju vinovnici korupcije na visokom nivou jer se radi o licima koja duzi niz godina pokrivaju neke od najvaznijih drzavnih i funkcija u partijama vladajuce koalicije i drugim licima koja su sa njima povezana.

Maraš je predstavnike evropskih institucija upoznao sa činjenicom da ni jedan slučaj organizovanog kriminala na visokom nivou u Crnoj Gori nije okončan osuđujućim presudama, već da su se zbog propusta tužilaca oni završavali u korist osumnjičenih, o čemu najbolje svjedoče slučajevi Šarić i Kalić. Sa druge strane, ni jedan tužilac se u Crnoj Gori još uvijek nije našao pod krivično-pravnim ili makar disciplinskim progonom zbog svog neznanja ili namjernog rada u korist osumnjičenih.

Takođe, Maraš je ukazao na to da je u Crnoj Gori parcijalno okončan samo jedan slučaj visoke korupcije – porodice Marović, ali da finansijska istraga u tom slučaju do sada nije donijela bilo kakav opipljivi rezultat, dok se sam Svetozar Marović zajedno sa svojim sinom nalazi van domašaja crnogorskih organa koji ne mogu da obezbijede da ova dva lica izvrše zatvorske kazne u skladu sa sporazumima o priznanju krivice koje su sami potpisali.

Poslanicima Evropskog parlamenta ukazano je i na to da je u Crnoj Gori potrebno obezbijediti veću transparentnost rada političkih subjekata, posebno u dijelu njihovih finansija, ali i svih relevantnih državnih organa, kao i nezavisnu i politički nepristrasnu kontrolu rada ovih subjekata i institucija kako bi se spriječile potencijalne izborne zloupotrebe u novim izbornim ciklusima.

Konferenciju “Demokratski izazovi na putu zemalja Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji” otvorio je evropski poslanik Davor Skrlec, a govorili su evropski parlamentarci, predstavnici Evropske komisije i drugi visoki zvaničnici.

MANS

Komentari su isključeni.